Auto w Irlandii

Irlandia jest krajem, który stosuje dosłowny podatek od rejestracji pojazdów(VRT). Dla porównania: Polski taki podatek nie dotyczy, mimo, że również płacimy Urzędom Skarbowym, chcąc zarejestrować auto. Irlandczycy rejestrujący nowe samochody, jak również osoby sprowadzające wozy na terytorium Irlandii zobowiązani są do opłacenia podatku, ale w szczególnych sytuacjach mogą ubiegać się o ulgi lub zwolnienie podatkowe. Przepisy jednak są w tym kraju dość restrykcyjne i obywatelowi po sprowadzeniu wozu na teren Irlandii daje się zaledwie jeden dzień roboczy na zapłatę naliczonego przez urzędników VRT. Dopiero wówczas auto może otrzymać tamtejsze numery rejestracyjne i zostać dopuszczone do ruchu drogowego. Montaż nowych tablic ma odbyć się zaledwie w przeciągu kolejnych trzech dni. Kwotę należnego podatku wylicza się biorąc pod uwagę wielkość silnika. Jazda pojazdem niezarejestrowanym po terytorium Irlandii jest traktowana jako poważne wykroczenie i surowo karana przez tamtejsze władze porządkowe.