Samochód z zagranicy

Polacy żyją aktualnie w dobie emigracji i licznych wyjazdów zarobkowych po za granice terytorium naszego kraju. Często również z czasowych pobytów zagranicznych powracają do Polski zakupionym na obczyźnie samochodem. Wówczas właśnie nadchodzi dla nich trudny moment zarejestrowania pojazdu we właściwym polskim urzędzie. Istniejący spór prawny dotyczy akcyzy. Jak najprędzej po przyjeździe powinniśmy wystąpić ze stosownymi wnioskami do odpowiednich organów, aby przejść pozytywnie przez procedurę rejestracji naszego auta. Naczelnik Urzędu Celnego zobowiązany jest wydać nam zaświadczenie, stwierdzające zwolnienie pojazdu od akcyzy, którą uiściliśmy w innym państwie. Urząd Skarbowy natomiast powinien poświadczyć brak obowiązku opłaty podatku od towarów i usług z tytułu przywozu środka transportu z państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Pamiętajmy jednak, że wydane zaświadczenia posiadają ważność tylko jeśli chodzi o naszą osobę. Oznacza to, że nie zarejestrujemy samochodu np. na małżonka lub dziecko.